Zwrot / wymiana / reklamacje

ZWROT

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U. z dn. 31 marca 2000 roku) oraz art. 27 Prawa konsumenckiego, Kupujący dokonując transakcji na odległość ma prawo do zwrotu produktu bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki.

Kupujący rozumiany jako Konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca zakupu na użytek prywatny ma prawo do zwrotu zakupu dokonanego na odległość za zachowaniem prawa do zwrotu w wysokości wartości zakupu oraz najniższego z możliwych, jaki oferował Sprzedający kosztu dostawy. Nie przysługuje tu prawo do zwrotu kosztów dodatkowych, jak podwyższony koszt wysyłki za pobraniem, czy inny droższy z oferowanych, wybrany przez Kupującego. Kupujący dokonujący zakupu związanego z działalnością gospodarczą udokumentowanego fakturą VAT również ma prawo do zwrotu produktu, jednak nie dotyczy go Prawo konsumenckie i nie przysługuje mu zwrot kosztów wysyłki, a jedynie zwrot kosztów samego zakupu.

Zwracany przedmiot powinien być:

 • nowy, nie używany,
 • wolny od obcych zapachów (nikotyna, perfumy),
 • w oryginalnym opakowaniu, z załączonymi metkami,
 • zapakowany estetycznie, w formie, w jakiej otrzymał go klient (niedopuszczalne jest odesłanie potarganych produktów perukarskich)
 • włosy wystylizowane nie mogą być wyczesane (np loki muszą mieć zachowaną formę oryginalnego skrętu),
 • pasma mające fabryczne wiązanie nie mogą być rozpieczętowane (rozwiązanie fabrycznie połączonego kompletu jest równoważne oderwaniu metki)

Kupujący odsyła produkt do zwrotu na własny koszt i odpowiedzialność. Zwrot produktu nie może być w formie przesyłki pobraniowej.

Dokonując zwrotu należy odesłać produkt, dowód zakupu i bezwarunkowo wypełniony druk Oświadczenia, który znajduje się w wysłanej przesyłce.

Rozliczenie następuje na wskazany w Oświadczeniu rachunek bankowy, lub przekazem pocztowym (w przypadku tej formy zwrotu od wysyłanej kwoty będzie naliczona opłata za przekaz w wysokości 1% wartości przekazu + 5,00 zł). Szczegółowe zasady realizacji zwrotów są zapisane w Regulaminie sklepu §4 Prawo do odstąpienia od umowy

WYMIANA

Na życzenie Klienta produkt może być wymieniony na inny z pominięciem procedury zwrotu. Wymieniając produkt Kupującemu-Konsumentowi nie przysługuje prawo odzyskania kosztu przesyłki. Kupujący odsyła produkt na własny koszt i ryzyko i jest obciążony kosztami wysyłki wymienionych produktów. W celu realizacji procedury wymiany Kupujący wysyła: produkt do wymiany, dowód zakupu oraz załączony do wysłanej paczki druk Oświadczenia.

Odsyłany do wymiany przedmiot powinien być:

 • nowy, nie używany,
 • wolny od obcych zapachów (nikotyna, perfumy),
 • w oryginalnym opakowaniu, z załączonymi metkami,
 • zapakowany estetycznie, w formie, w jakiej otrzymał go klient (niedopuszczalne jest odesłanie potarganych produktów perukarskich)
 • włosy wystylizowane nie mogą być wyczesane (np loki muszą mieć zachowaną formę oryginalnego skrętu),
 • pasma mające fabryczne wiązanie nie mogą być rozpieczętowane (rozwiązanie fabrycznie połączonego kompletu jest równoważne oderwaniu metki)

Szczegółowe zasady realizacji wymian są zapisane w Regulaminie sklepu §5 Wymiana produktu

REKLAMACJA

Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji na przedmioty zakupione w sklepie, ale wszystkie produkty są objęte odpowiedzialnością Sprzedającego z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia). Jeżeli Kupujący otrzyma produkt niezgodny z zamówieniem: ilość, rodzaj, lub cechy, o ile takie były podane na karcie produktu (dotyczy kodu koloru), lub produkty posiadają wady fabryczne Kupujący odsyła produkty paczką pocztową wraz z dowodem zakupu i pisemnym wyjaśnieniem wykrytych wad. Sprzedający w regulaminowym czasie rozpatrzy wniosek i jeżeli jest on zasadny zwróci Kupującemu koszt wysyłki, jakie ten poniósł w związku ze złożeniem reklamacji (koszt wysyłki). W przypadku odrzucenia wniosku Kupujący, jako właściciel produktu, ponosi koszt wysyłki odesłania produktu na adres przez niego wskazany.

Szczegółowe zasady realizacji reklamacji są zapisane w Regulaminie sklepu §6 Reklamacje

star star-empty